Trygg och kunnig personal ger tryggare föräldrar. Detta vill BabyBag vara med och stötta. All personal inom vårdkedjan förvård-förlossning-eftervård och neonatalvården är välkomna att söka BabyBagstipendium. Syftet med stipendiet är att stimulera till ökad kunskap samt projekt som kan hjälpa till att utveckla omvårdnaden om mor, far och barn. Sista ansökningsdag för BabyBag stipendiet är 31 mars 2025: Här hittar du ansökningsblanketten

Beviljade Stipendier 2024

 

1) Instruktörsutbildning Babymassage 

2) Instruktörsutbildning i Kolik 

3) International Confederation of Midwives' konferens Midwives 360: Associations for a changing world i  Berlin 

4) Instruktörsutbildning i Mindful Qigong 

5) Akupressur för birthworkers