Trygg och kunnig personal ger tryggare föräldrar. Detta vill BabyBag vara med och stötta. All personal inom vårdkedjan förvård-förlossning-eftervård och neonatalvården är välkomna att söka BabyBagstipendium. Syftet med stipendiet är att stimulera till ökad kunskap samt projekt som kan hjälpa till att utveckla omvårdnaden om mor, far och barn. Sista ansökningsdag för BabyBag stipendiet är 8 mars 2018.  Här hittar du ansökningsblanketten

Beviljade Stipendier 2017

1) Studie om mödrar till barn med Downs syndrom upplevelser av amningsstöd från hälso och sjukvårdspersonal

2) Presentation  på NJF:s kongress i Göteborg 2016 om barnmorskors förmåga att arbeta aktivt med att minska stress och öka tryggheten för blivande föräldrar i förlossningsrummet

3) Presentara forskningen om behandling av förlossningsrädsla vid internationella konferensen ”Normal Labour and Birth” i Sydney Australien

4) Presentera forskning om stress och depression vid NJF:s konferens i Göteborg 2016

5) Amningskonferens i Berlin 15-16 april 2016

6) ICM kongressen i Canada Toronto 18 - 22 juni 2017

7) Elacta, amningskonferens i Athen 13 – 14 maj 2016

8) Recertification av examen som lactationskonsult IBCLC 3 oktober 2016

9) Förberedande amningskurs för blivande föräldrar med fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden