Trygg och kunnig personal ger tryggare föräldrar. Detta vill BabyBag vara med och stötta. All personal inom vårdkedjan förvård-förlossning-eftervård och neonatalvården är välkomna att söka BabyBagstipendium. Syftet med stipendiet är att stimulera till ökad kunskap samt projekt som kan hjälpa till att utveckla omvårdnaden om mor, far och barn. Sista ansökningsdag för BabyBag stipendiet är 21 februari 2021.  Här hittar du ansökningsblanketten

Beviljade Stipendier 2020

1) Certifieringskurs med vattenförlosssningsbarnmorskan Barbara Harper 25-26 maj 2020 i Stockholm

2) Psykoprofylaxutbildning i Stockholm hösten 2020 i tre block 1-2 okt., 3-4 nov., 1-2 dec.

3) Delta i certifieringsutbildning i vattenfödsel 25-26 maj 2020  på Danderyds sjukhus i Stockholm

4) Medverka vid Barnmorskeförbundets konferens 18-19 maj i Stockholm 

5) Studiebesök på amningsmottagningen AMSAK i Stockholm under vår- eller höstterminen 2020