Trygg och kunnig personal ger tryggare föräldrar. Detta vill BabyBag vara med och stötta. All personal inom vårdkedjan förvård-förlossning-eftervård och neonatalvården är välkomna att söka BabyBagstipendium. Syftet med stipendiet är att stimulera till ökad kunskap samt projekt som kan hjälpa till att utveckla omvårdnaden om mor, far och barn. Sista ansökningsdag för BabyBag stipendiet är 20 februari 2020.  Här hittar du ansökningsblanketten

Beviljade Stipendier 2019

1) Medverkan vid 1st Congress of the Nordic Federation of Midwives med en posterpresentation som delger resultatet från en avslutad magisterstudie som handlade om nyblivna förstagångs mammors upplevelse av stöd och information under graviditet och på BB som förberedelse inför föräldraskapet och den första tiden hemma. Sprida kunskap om vikten av kontinuitet, kontakter med andra som arbetar med eftervård och kan bli viktiga i mitt fortsatta arbete och framtida forskning

2) Utbildning i Spinning Babies i Halmstad

3) Deltagande på Nordiska amningskonferensen i Köpenhamn för att upprätthålla specialistkompetensen och höja kunskapsnivån bland personalen och ge ökat stöd så att kvinnor som vill kunna amma ska kunna amma

4) Medverka vid 1st Congress of the Nordic Federation of Midwives med en posterpresentation av en Time out modell och hur kontinuerlig närvaro har lyckats sänka kejsarsnittsfrekvensen till under 6 % för friska förstföderskor med spontan värkstart

5) Doktorandkurs på Island i ”Theories and models for midwifery” i samband med The 21st Congress of Nordic Federation of Midwives

6) 14th International Breastfeeding and Lactation Symposium London England arrangerad av Medela

7) Nordic Breastfeeding Conference i Köpenhamn

8) Studiebesök på AMSAK:s amningsmottagning Stockholm för att se hur en amningsmottagning fungerar när den är som bäst och att få tips och råd för att kunna ge familjerna på BVC en amningsvänlig miljö, förbättra vår kunskap för rådgivning och stötta föräldrar som vill amma

9) Utbildning Spinning Babies i Stockholm