Trygg och kunnig personal ger tryggare föräldrar. Detta vill BabyBag vara med och stötta. All personal inom vårdkedjan förvård-förlossning-eftervård och neonatalvården är välkomna att söka BabyBagstipendium. Syftet med stipendiet är att stimulera till ökad kunskap samt projekt som kan hjälpa till att utveckla omvårdnaden om mor, far och barn. Sista ansökningsdag för BabyBag stipendiet är 21 februari 2019.  Här hittar du ansökningsblanketten

Beviljade Stipendier 2018

1) Delge resultat av sin studie till de afrikanska barnmorskorna så att de kan få möjlighet att göra förbättringar inom barnmorskeutbildningarna  på The 2nd Conference of the Lugina Africa Midwives research network  (LAMRN) 

2) Ta del av det senaste inom forskning och erfarenheter vad gäller familjer, barn och missbruk på ”Barnet och Rusen” Sandefjord Norge

3) Sprida aktuell kunskap om omvårdnaden runt barn med LKG spalt till både föräldrar och personal med en utbildningsdag för LKG ansvariga från upptagningsområdet Skåne, Småland, Blekinge och södra Halland

4) Presentera empirisk forskning vid Svenska barnmorskeförbundets vetenskapliga konferens 15-16 maj 2018

5) Meddelas Amningskonferens i Paris 22-23 mars 2018

6) Medverkan i The 21st Congress of the Nordic Federation of Midwives i Reykjavik 2-4 maj 2018

7) Driva projekt för att öka samarbetet mellan öppna förskolan och Barnmorskemottagningen och på så sätt främja föräldrars och barns relation och anknytning samt förebygga psykisk och fysisk ohälsa inom familjen

8) Starta pilotstudie för stödgrupper till mödrar med fokus på psykisk ohälsa

9) Göra en informationsfilm om minskade fosterrörelser på olika språk

10) Normal Labour & Birth Research Conference 25-27 juni 2018 Ann Arbor Michigan USA

11) Genomföra förbättringsarbete för att minska andelen barn med stora viktnedgångar